Hoeveel weet jij eigenlijk van jouw wijk?

QR scans in ReVa:

12391

Over tegelweetjes

TegelTegelweetjes is ontstaan toen initiatiefneemster Myrthe Cools door Den Haag liep, en zich vaak dingen afvroeg zoals:

  • Waarom heeft deze straat een gulden klinker ontvangen?
  • Wie was meneer van Byland eigenlijk?
  • Wanneer zijn deze huizen hier gebouwd?
  • Wat stond er voor de nieuwbouw op het Regentesseplein?
  • Was dit nou een winkelpand vroeger?
  • Wat voor winkel was dat dan?
  • Hoe word het park “de verademing” na de herinrichting?

Daarom worden er nu als eerste in de wijk Valkenbos- Regentessekwartier op verschillende hoeken van straten een QR tegel geplaatst.

Scan de tegel en krijg direct een pagina met informatie over de straat waarin je staat; de zogeheten tegelweetjes.

Ook tegelweetjes in jouw wijk?

Tegel

We zijn met het project begonnen in de wijk Valkenbos- Regentessekwartier in Den Haag, maar het is natuurlijk een superleuk idee voor elke wijk. Lijkt het je leuk om ook in jouw wijk tegelweetjes te hebben?

Meld je wijk hier aan

Hoe scan je een tegel?

Verreweg de meeste telefoons herkennen QR codes tegenwoordig standaard in je camera app. Open je camera en richt je telefoon op de tegel. Gebeurt er niets? Dan heb je waarschijnlijk een wat oudere telefoon en kan je in de Google Play store of de Apple store een gratis 'QR code app' downloaden om het ook op jouw telefoon te laten werken.

De kaart van ReVa

Divider>

Tegelweetje inzenden

 
 
 
 
 
 
 
Foto's

 * Verplicht veld

Laatste weetjes

02/08/2019 : De Beeklaan richting de Loosduinseweg...

Op deze postkaart van omstreeks 1904 zie je de oude panden, maar ook nog lege stukken grond. On this postcard from around 1904 you can see the old buildings, but also empty plots of land.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Weimarstraat / Beeklaan
Meer info: https://haagsgemeentearchief.n...

31/07/2019 : Krajicek Playground Hondiusstraat

Krajicek Playground Hondiusstraat is de eerste Playground van de Krajicek Foundation en werd geopend op 15 juni 1998. Al meer dan 20 jaar worden hier wekelijks gratis sport- en spelactiviteiten aangeboden voor kinderen uit de buurt. In 1996 won Richard Krajicek als eerste (en enige) Nederlander het wereldberoemde tennistoernooi Wimbledon. Samen met de gemeente Den Haag organiseerde hij daarom een tennisclinic in een Haagse aandachtswijk. Daar zag hij dat veel kinderen in Nederland het moeten doen zonder veilige plek -dicht bij huis- waar ze kunnen spelen, sporten en vriendjes kunnen maken. Hij wilde wat voor deze kinderen doen en hen een betere toekomst bieden. Daarom startte hij, als één van de eerste topsporters, in 1997 zijn eigen stichting: de Krajicek Foundation. Een jaar later was de eerste Playground een feit. Een Krajicek Playground is een multifunctioneel sportveld waar kinderen uit de buurt gratis kunnen spelen en sporten. Het is een ontmoetingsplek in de buurt én een plek waar iedereen welkom is. Krajicek Playground Hondiusstraat wordt door de naastgelegen basisschool als schoolplein gebruikt. Na schooltijd, ’s avonds en in de weekenden kunnen kinderen hier onder begeleiding gratis buiten spelen en sporten. De activiteiten worden verzorgd door de buurtsportcoaches van Streetsport Den Haag en door Krajicek Scholarshippers. Dit zijn jongeren uit de buurt die in ruil voor een studiebeurs minimaal 100 uur aan activiteiten op en rondom de Playground organiseren. Zo krijgen deze jongeren de kans om zichzelf op een positieve manier te ontwikkelen, groeien zij uit tot lokale rolmodellen én zijn kinderen verzekerd van regelmatige activiteiten. Op het kunstgrasveld wordt voornamelijk gevoetbald, maar er is ook voldoende ruimte voor andere sporten zoals basketbal, tennis en atletiek. In 2015 is de Playground grondig gerenoveerd. Zo werd er een nieuw kunstgrasveld en sportveld aangelegd, maar ook een jongerencentrum gebouwd van waaruit kinderen sport- en spelmateriaal kunnen lenen. De volgende stap is om de Playground verder te moderniseren door innovatieve, interactieve en uitdagende sport- en spelelementen toe te voegen. Krajicek Playground Hondiusstraat is the first Playground of the Krajicek Foundation and was opened on 15 June 1998. For more than 20 years, free sports and play activities have been offered here every week for children from the neighborhood.   In 1996 Richard Krajicek was the first (and only) Dutchman to win the world-famous tennis tournament Wimbledon. Together with the municipality of The Hague, he therefore organized a tennis clinic in an area of ​​attention in The Hague. There he saw that many children in the Netherlands have to do without a safe place - close to home - where they can play, play sports and make friends. He wanted to do something for these children and offer them a better future. That is why, as one of the first top athletes, he started his own foundation in 1997: the Krajicek Foundation. A year later, the first Playground was a fact.   A Krajicek Playground is a multifunctional sports field where children from the neighborhood can play and play sports for free. It is a meeting place in the neighborhood and a place where everyone is welcome. Krajicek Playground Hondiusstraat is used as a schoolyard by the adjacent primary school. After school, in the evenings and on weekends, children can play and play outside here for free under supervision. The activities are provided by the neighborhood sports coaches of Streetsport The Hague and by Krajicek Scholarshippers. These are young people from the neighborhood who organize at least 100 hours of activities on and around the Playground in exchange for a scholarship. This gives these young people the opportunity to develop themselves in a positive way, they grow into local role models and children are assured of regular activities. The artificial turf field is mainly football, but there is also plenty of room for other sports such as basketball, tennis and athletics.   The Playground was thoroughly renovated in 2015. For example, a new artificial grass field and sports field was installed, but a youth center was also built from which children can borrow sports and play material. The next step is to further modernize the Playground by adding innovative, interactive and challenging sport and game elements.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Hondiusstraat / de Ghijnstraat
Meer info: www.krajicek.nl

Tegelweetjes is mede mogelijk gemaakt door

Logo sponsor
Logo sponsor
Logo sponsor
Logo sponsor
Logo sponsor