Hoeveel weet jij eigenlijk van jouw wijk?

QR scans in ReVa:

2800

Over tegelweetjes

TegelTegelweetjes is ontstaan toen initiatiefneemster Myrthe Cools door Den Haag liep, en zich vaak dingen afvroeg zoals:

  • Waarom heeft deze straat een gulden klinker ontvangen?
  • Wie was meneer van Byland eigenlijk?
  • Wanneer zijn deze huizen hier gebouwd?
  • Wat stond er voor de nieuwbouw op het Regentesseplein?
  • Was dit nou een winkelpand vroeger?
  • Wat voor winkel was dat dan?
  • Hoe word het park “de verademing” na de herinrichting?

Daarom worden er nu als eerste in de wijk Valkenbos- Regentessekwartier op verschillende hoeken van straten een QR tegel geplaatst.

Scan de tegel en krijg direct een pagina met informatie over de straat waarin je staat; de zogeheten tegelweetjes.

Ook tegelweetjes in jouw wijk?

Tegel

We zijn met het project begonnen in de wijk Valkenbos- Regentessekwartier in Den Haag, maar het is natuurlijk een superleuk idee voor elke wijk. Lijkt het je leuk om ook in jouw wijk tegelweetjes te hebben?

Meld je wijk hier aan

Hoe scan je een tegel?

Verreweg de meeste telefoons herkennen QR codes tegenwoordig standaard in je camera app. Open je camera en richt je telefoon op de tegel. Gebeurt er niets? Dan heb je waarschijnlijk een wat oudere telefoon en kan je in de Google Play store of de Apple store een gratis 'QR code app' downloaden om het ook op jouw telefoon te laten werken.

De kaart van ReVa

Divider>

Tegelweetje inzenden

 
 
 
 
 
 
 
Foto's

 * Verplicht veld

Laatste weetjes

14/03/2019 : Truus Gerhardt

De dichteres Truus Gerhardt, [1899-160], woonde van begin 1946 tot oktober 1952 op de Laan van Meerdervoort 222, op de hoek van de Suezkade. Ze had een fraai uitzicht over de Conradbrug en de huishoudschool aan de overkant. In 1952 verhuisde ze naar de Reinkenstraat 14a, omdat ze het wonen op de Laan van Meerdervoort zich niet langer kon permitteren. Truus Gerhardt heeft in de schaduw van haar beroemde dichtende zus Ida geleefd. Truus en Ida gaan stroef met elkaar om, vermoedelijk omdat ze niet geknuffeld werden door hun stuurse moeder. Marie van der Zeyde, de partner van Ida, schreef een negatieve recensie over een bundel van Truus, waarin ze concludeerde Truus het roer radicaal diende om te gooien als ze zich als dichteres wilde handhaven. Truus was erover verbolgen en luchtte haar hart bij een vriendin: ‘De hartsvriendin van mijn oudste zuster, Mej. Dr. Marie van der Zeyde, een grauwe, zure, met een aardappelknoetje, en die mij niet uit kan staan, heeft een boosaardig en giftig stukje over mij gepubliceerd [..].’ Truus was een levenslustige vrouw, die tijdens haar haar twee huwelijken keer op keer amoureuze uitstapjes maakte. Tijdens haar leven publiceerde ze natuurgedichten die nu wat gedateerd zijn. In de biografie van Mieke van den Berg en Dick Idzinga zijn de overige opgenomen, waaronder enkele pareltjes. "Ik weet sinds lang, dat ik je heb verloren, we drijven onherroepelijk uit elkaar. Ontken het niet; ik zie ’t in elk gebaar, ik kan het in je lach, je voetstap horen." De foto’s: 1 Truus naar rechts kijkend. 2 De biografie over Truus. 3 Marietje van der Zeyde [links] en Ida Gerhardt, [rechts] The poet Truus Gerhardt, [1899-160], lived from the beginning of 1946 to October 1952 on the Laan van Meerdervoort 222, on the corner of the Suezkade. She had a beautiful view of the Conrad Bridge and the housekeeping school across the street. In 1952 she moved to Reinkenstraat 14a, because she could no longer afford living on the Laan van Meerdervoort. Truus Gerhardt lived in the shadow of her famous poetry sister Ida. Truus and Ida treat each other stiffly, probably because they were not cuddled by their steering mother. Marie van der Zeyde, Ida's partner, wrote a negative review of a collection by Truus, in which she concluded that Truus had to radically change course if she wanted to maintain herself as a poet. Truus was furious about it and poured out her heart at a friend: "My oldest sister's best friend, Ms. Dr. Marie van der Zeyde, a gritty, sour, with a potato bun, and who can't stand me, has published an evil and poisonous piece about me [..]. " Truus was a spirited woman who made amorous trips during her two marriages time and time again. During her lifetime she published nature poems that are now somewhat dated. The others are included in the biography of Mieke van den Berg and Dick Idzinga, including some gems. "I have known for a long time that I have lost you, we are irrevocably drifting apart. Don't deny it; I see it in every gesture, I can hear it in your smile, your footstep. " The pictures: 1 Truus looking to the right. 2 The biography about Truus. 3 Marietje van der Zeyde [left] and Ida Gerhardt, [right]

Bron: Nico Krijn, tegel: Laan van Meerdervoort / Conradkade

03/03/2019 : Albert Heijn

Op deze foto zie je hoe de Duitsers de stad verlaten in mei 1945. Het pand waar nu Schoonenberg hoorcomfort in gevestigd is was in die tijd een Albert Heijn... On this picture you can see how the Germans leave the city in May 1945. The building that now houses Schoonenberg hearing comfort was at that time an Albert Heijn ...

Bron: Myrthe Cools, tegel: Beeklaan / Valkenboslaan
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

Tegelweetjes is mede mogelijk gemaakt door

Logo sponsor
Logo sponsor
Logo sponsor
Logo sponsor
Logo sponsor